You are here: HomeArticlesTamil Articlesஉணவு பாதுகாப்பு திட்டம் ஒரு சாபமே.

உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் ஒரு சாபமே.

உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் உலகிலேயே மெகா சோதனையாக இருக்கப் போகிறது என்று எதிர்க் கட்சிகளோ மீடியாவோ சொல்லவில்லை; விவசாய அமைச்சகம்தான் இப்படி சொல்லியுள்ளது. மேலும் படிக்க...

Last modified on Sunday, 07 July 2013 11:13

Top